หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณิตบุรี > โครงการปรับพื้นฐานเพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
โครงการปรับพื้นฐานเพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

admin math
2024-07-08 19:21:16


สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่รหัส 67 ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2567 เวลา 8.00-17.00 น. และในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00-12.00 น.