หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณิตบุรี > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์

admin math
2024-07-08 19:23:07


สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น.