หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับความรู้พื้นฐานสู่รั้วมหาวิทยาลัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับความรู้พื้นฐานสู่รั้วมหาวิทยาลัย

admin math
6 ก.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68






ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00-17.00 น. และในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00-12.00 น. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับความรู้พื้นฐานสู่รั้วมหาวิทยาลัย